Zon op: 5:53 u

  worldtime  
Zon onder: 21:39 u
 
     
  Ga naar foto's  
     
 
 
Zonneactiviteit
     
   
     
  Uitbarstingen:
 
  Legende zonneactiviteit  
     
Magnetisch veld
aarde:
  Legende zonneactiviteit  
     
  Noorderlicht  
   
     


     
 

Site trends:
2022 (PDF)
2021 (PDF)
2020 (PDF)
2019 (PDF)
2018 (PDF)
2017 (PDF)
2016 (PDF)
2015 (PDF)
2014 (PDF)
2013 (PDF)
2012 (PDF)
2011 (PDF)
2010 (PDF)
2009 (PDF)
2008 (PDF)
2007 (PDF)

 
     
Satellietbeelden
     
  Satellietbeelden  
     
 

     
 

Meteo Westerlo

 
     
     
 
3 jul 2024 Waarom onze CO2-uitstoot naar nul moet om de temperatuurstijging te stoppen: Om de opwarming te stoppen, moet de netto uitstoot van broeikasgassen naar nul. Vooral onze CO2-uitstoot moet fors dalen en de uitstoot die niet vermeden kan worden moet gecompenseerd worden door zogenaamde negatieve emissies (CO2-verwijdering). Hoewel het netto-nul idee niet heel oud is, is het wel de basis voor het mondiale klimaatbeleid en daarmee een belangrijk concept met verstrekkende maatschappelijke gevolgen. In dit artikel kijken we waar het netto-nul idee op gebaseerd is.
 
     
 
7 okt 2023 Nieuwe windmeter! Vandaag is de oude anemometer vervangen door een nieuw type. De oude windmeter gaf de laatste maanden geen betrouwbare, of helemaal geen data meer door. Alle actuele winddata vind je via volgende link: Data nieuwe anemometer.
 
     
 
2 maart 2023 Exponentiële groei! Begin dit jaar schreef Bart Verheggen, docent aard- en klimaatwetenschappen, een artikel op zijn blog dat oneindige exponentiële groei niet bestaat. En dat dat dus ook voor de economie een illusie is. Dat volgt uit basale rekenkundige logica. Vroeg of laat botst een exponentieel groeiend systeem op zijn grenzen. Vandaag is daar een interessant artikel aan toegevoegd over energie, afvalwarmte en exponentiële groei. De moeite om hier even bij stil te staan...
 
     
 
6 nov 2021 Wat houdt ons tegen? Vijfdelige reeks waarin weervrouw en klimaatexperte Jill Peeters reconstrueert hoe het zo ver is kunnen komen is met onze huidige klimaat- en natuurcrisis. Veel mensen zijn bezorgd om onze omgeving. Het weer doet vreemd en de natuur sterft voor onze ogen. In het nieuws zien we dat overal op onze planeet gebeuren en horen we regeringsleiders spreken over hun beloftevolle ambities. Optimisten en pessimisten schreeuwen door mekaar heen. In de vijfdelige reeks 'Wat houdt ons tegen?' probeert weervrouw en klimaatexperte Jill Peeters klaarheid te scheppen in het klimaat- en natuurverhaal. Topwetenschappers en beleidsdeskundigen schetsen het grotere plaatje. Optimisme is voorbarig met cijfers zo diep in het rood. Maar pessimisme helpt ons ook niet vooruit. Actie is de enige weg. Wat houdt ons tegen?
 
     
 

klik en vergroot05 aug 2021 Meteo Westerlo in Gazet van Antwerpen!
Kwakkelt de zomer ook volgens amateurmeteorologen voort? Sabine en David, Frank en Frank, ze hebben het allemaal al een keer gezegd: "Topzomerweken zitten er dit jaar niet meer in." Maar omdat Gazet van Antwerpen zich toch niet zomaar bij dat verdict wilde neerleggen, gingen ze op zoek naar een vijfde, zesde en zevende opinie...

 
     
 
7 nov 2020 Het KMI stelt zijn nieuwe klimaatrapport voor: “Klimaatrapport 2020: van klimaatinformatie tot klimaatdiensten” bundelt de meest recente resultaten van de door het KMI uitgevoerde klimatologische waarnemingen en klimaatonderzoek. Hiermee willen het KMI wetenschappers, beleidsmakers en het grote publiek informeren over de wetenschappelijke kennis omtrent het waargenomen en toekomstige klimaat in België. Het KMI-Klimaatrapport is een update van het voorgaande “Oog voor het klimaat”-rapport van 2015 en geeft een antwoord op vragen zoals: “Hoe kunnen we de klimaatverandering in België waarnemen? Welke trends in Ukkel en België nemen we waar? Hoe veroorzaken broeikasgassen in de atmosfeer de klimaatverandering? Hoe kunnen we de toekomstige klimaatverandering inschatten met klimaatmodellen? Hoe zal het klimaat in België in de toekomst evolueren? Op welke manier vormt de wetenschappelijke expertise van het KMI de basis van kwaliteitsvolle en betrouwbare klimaatdienstverlening aan het publiek en de overheid?".
 
     
  Ik teken voor mijn toekomst  
     
 
10 mei 19 Niet enkel almachtige technologieën kunnen de mens en het klimaat redden: In de klimaatdiscussie hoor je vaak dat we vertrouwen moeten hebben in de toekomst en in innovatie. Een 400-tal Belgische ingenieurs nuanceert dat standpunt in deze open brief. Ze pleiten voor een doordachter gebruik van technologieën in het opbouwen van een duurzame samenleving.
 
     
 
Klik voor video op VRT.NWS19 feb 19   Klimaatexpert Wim Thiery van de VUB beantwoordt vanop de klimaatbetoging in Brussel een aantal vragen op een wetenschappelijk onderbouwde, maar verstaanbare wijze. Top!
 
     
 
17 feb 19 In 'Het Klimaatbetoog' onderzoekt regisseur en activist Nic Balthazar hoe het zit met onze kennis van de klimaatverandering en de barrières om die aan te pakken. In de vorm van een 'stand-uptragedie' afgewisseld met videoverslagen, geeft hij het woord aan experts als Jean-Pascal van Ypersele, Jos Delbeke, Rudi Vranckx, Jill Peeters en Hans Bruyninckx. Ze belichten alles wat we te verliezen hebben als we niets doen. Maar ook alles wat we te winnen hebben als we actie ondernemen.
 
   
     
 
10 maart 18 Een aantal metingen zijn gedurende enkele dagen offline geweest omwille van alweer een defecte transmitter. Om het risico op mogelijke toekomstige storingen in te perken zijn, naast de transmitter, ook bijna alle meetinstrumenten preventief vervangen. Enkel de anemometer dient op termijn nog vervangen te worden.
 
     
 
10 jan 18 Anemometer terug online!
De windmeter is gedurende enkele dagen offline geweest. Na onderzoek bleek de anemometer wel goed te functioneren. Boosdoener was de transmitter, die alle data van de windmeter doorzendt naar de datalogger. Met dank aan de weerspecialist!
 
     
 
30 sep 17 Update meting neerslag:
De pluviometer is terug operationeel! Met dank aan ingenieursbureau Wittich & Visser voor de snelle analyse en service!
 
     
 
19 sep 17 Meting neerslag:
Omwille van technische problemen met de pluviometer zijn de waarden voor neerslag voorlopig offline! Alle onrealistische waarden zijn ondertussen uit de database verwijderd, maar de neerslagtotalen zijn nog onbetrouwbaar. Er volgt later een update, wanneer het euvel is hersteld.
 
     
 

2 nov 16 Before the Flood:
De lang verwachte klimaatdocumentaire van Leonardo Dicaprio gratis te bekijken tot 6 november:

 
     
 
2 feb 16 Neerslagmeting 30 januari
Op zaterdag 30 januari werd, omwille van technische problemen, de hoeveelheid neerslag niet of onvoldoende geregistreerd. De gegevens zijn ondertussen aangepast en opgenomen in de database. Deze zijn te vinden onder weer -> maandgegevens -> januari.
 
     
 
26 nov 15 Belgische wetenschappers roepen in open brief op tot onmiddellijke klimaatactie
Het wetenschappelijk bewijs is overweldigend: klimaatverandering vindt plaats en nu is het moment om er iets aan te doen. 350 Belgische wetenschappers uit 15 wetenschappelijke instellingen verenigen zich om hun bezorgdheid uit te drukken: "Als we toekomstigegeneraties willen beschermen is actie in lijn met de klimaatsdoelstellingen dringend nodig."
 
     
 

klik en vergroot23 nov 15 Bezoek 5de Leerjaar!
Vandaag brachten beide klassen van het 5de leerjaar van Het Lo een bezoek aan het weerstation. Dankzij een hogedrukwig was de atmosfeer vrij rustig en het zonnetje scheen volop! Allereerst werd het belang onderstreept van een goeie manier van meten. Wanneer metingen worden uitgevoerd dienen we ons te houden aan een aantal afspraken, vastgelegd door de WMO. Zo wordt vermeden dat onze metingen ongewenst worden beïnvloed en kunnen weerdata wereldwijd onderling vergeleken worden. De klas was blijkbaar goed voorbereid want tijdens de uiteenzetting over luchtdruk, wind, temperatuur, neerslag en luchtvochtigheid werd ik bestookt met vragen en anekdotes... Wat een enthousiaste klas!

 
     
 

13 maart 15 Weerkaarten bewolkingsgraad
De weerkaarten voor bewolking zijn sinds enkele weken niet meer beschikbaar. Ondertussen zijn er nieuwe kaarten volgens het GFS-model beschikbaar die de te verwachten bewolkingsgraad voor de volgende 10 dagen weergeven. De kaarten worden vier keer per dag bijgewerkt. Je vindt ze terug onder weer --> weerkaarten --> GFS bewolking.

 
     
 

klik en vergroot17 nov 14 Bezoek 5de Leerjaar!
Op maandag 17 november bracht het 5de leerjaar van Het Lo alweer een bezoek aan het weerstation. Alhoewel we ons, met een luchtdruk van 1002 hPa, bevonden in een lagedrukgebied waren ze er toch in geslaagd het zonnetje mee te brengen :-) Een straffe klas! Tijdens het overlopen van alle meetinstrumenten werd het belang benadrukt dat de opstelling ervan dient te voldoen aan internationale afspraken. Zo kunnen weerstations over heel de wereld weerdata vergelijken. Alle metingen verlopen elektronisch. Zo blijft ook de website steeds up-to-date.

 
     
klik en vergroot25 nov 13 5de Leerjaar op bezoek: Het 5de leerjaar van Het Lo bracht vandaag een bezoekje aan 't weerstation. De verschillende meetinstrumenten werden kort overlopen. Alle metingen verlopen elektronisch en de data (temperatuur, windsnelheid en -richting, neerslag, relatieve luchtvochtigheid, dauwpunt en luchtdruk) worden alle tien minuten geüpload naar de website. Het 5de leerjaar is een leergierige en toffe klas!
 
     

27 juli 2012 Onweders

 
  Zaterdagvoormiddag trok een actieve onweerslijn door het land. Rond 10.00 u trok het onweder over Westerlo voorafgegaan door een prachtige shelfcloud. Over een tweetal uur viel er ongeveer 22 mm neerlag met een maximum intensiteit rond 10.20 u van 162 mm/u! Er werden windstoten geregistreerd tot 97 km/u. Rond middernacht trok er opnieuw een onweerszone door het land die plaatselijk gepaard ging met veel neerslag. In Westerlo werd er 18 mm neerslag genoteerd wat het totaal over 15 uur op 40 mm brengt. Meer info over deze onweders in België vind je op de site van het KMI.  
     
 
klik en vergroot12 nov 12 5de Leerjaar op bezoek! Naar jaarlijkse gewoonte bracht het 5de leerjaar van Het Lo alweer een bezoek aan het weerstation. Vooraf vertelden we echter eerst in de klas over de verschillende meetinstrumenten en de afspraken die gelden rond de opstelling van een weerstation om objectieve metingen te bekomen. Ook onze atmosfeer, het versterkt broeikaseffect, satellietbeelden en de weerradar kwamen kort aan bod. Het 5de leerjaar is een keitoffe klas!!!
 
     
 

23 sep 12 Sing for the climate

Op zondag 23 september om 11 uur is iedereen welkom aan het plein voor het Klokkenhof, Kerkhofstraat 12 in Oosterwijk. Het is de bedoeling om met zovelen als mogelijk tegelijk hetzelfde lied te zingen onder begeleiding van het plaatselijke koor Ohlala Zie Doa en alles wordt ook gefilmd. Na het inoefenen en een uurtje zingen en opname, is er een receptie. Neem je deel aan dit gezamenlijk zangmoment? Bevestig je deelname vooraf op www.singfortheclimate.com en kom met de fiets of te voet (low impact!) naar het Klokkenhof.

Sing For The Climate is een actie van Nic Balthazar. In heel het land worden er op zoveel mogelijk plaatsen zangmomenten ingericht over onze bezorgdheid voor het klimaat. Nic Balthazar verwerkt dit beeldmateriaal tot een ‘Sing for the Climate’-clip, om internationaal mee uit te pakken naar aanloop van de klimaattop in Doha in december 2012.

Vooraf is er in het Klokkenhof mogelijkheid voor een ontbijt. Vanaf 8.30u kan je er terecht terecht voor een (H)eerlijk ontbijt, initiatief van Oxfam Wereldwinkel Westerlo in het kader van Zuiderse Zoenen... uit Westerlo. (Inschrijven is noodzakelijk!)

 
     
klik en vergroot10 nov 11 5de leerjaar op bezoek: Donderdagnamiddag 10 november 2011 stond voor het 5de leerjaar van Het Lo in Oevel volledig in het teken van HET WEER. Rond 13.00 u werd ik hartelijk verwelkomd in deze toch wel zéér enthousiaste klas! Het was wel even wennen aan dat nieuwe elektronische schoolbord. Elektronisch schrijven en wissen, foto's projecteren, het internet op, ... Het behoort allemaal tot de mogelijkheden! Naar jaarlijkse gewoonte vertellen we niet enkel over de verschillende meetinstrumenten en hun opstelling, maar tevens over het weer in het algemeen. Onder andere de temperatuur, onze atmosfeer en de luchtdruk, de wind, de luchtvochtigheid en neerslag kwamen aan bod. Als afsluiter hebben we een aantal satellietbeelden (18, 23) en radarbeelden (18, 23) besproken van de onweders die ons land teisterden op 18 en 23 augustus 2011. Nadien brachten we nog een bezoekje aan het weerstation. Het 5de leerjaar is een leergierige en supertoffe klas!!!
 
     

25 sep 11 Buienintensiteit en klimaatverandering: Naar aanleiding van een aantal extreme regen- en onweersbuien tijdens de voorbije zomer verschenen een aantal interessante artikels m.b.t. deze verschijnselen in Regenintensiteit tijdens het onweer op 23 augustus 2011een warmer klimaat. De hoeveelheid waterdamp in onze atmosfeer is immers sterk afhankelijk van de temperatuur. Aangezien warme luchtmassa's meer waterdamp kunnen bevatten dan koudere luchtmassa's zal, wanneer de temperatuur op aarde stijgt, de maximale hoeveelheid vocht die de atmosfeer kan bevatten dus ook toenemen. Bij hogere temperaturen kan er meer water verdampen, maar dit leidt echter niet automatisch tot meer wolkenvorming en/of regen. Wanneer de relatieve luchtvochtigheid dan niet of nauwelijks verandert bij hogere temperaturen, zal de atmosfeer dus ook daadwerkelijk meer water bevatten. Uit recent onderzoek van het KNMI blijkt dat de relatie tussen temperatuur en lokale neerslag extremen sterker kan zijn dan eerder werd gedacht. Er bestaat een zeer sterke relatie tussen de hoeveelheid vocht in de atmosfeer en extremen in de uurneerslag tijdens het zomerhalfjaar. De intensiteit van extreme buien is de laatste tien jaar met 15% toegenomen t.o.v. de dertig jaar ervoor, en zal, zo wordt verwacht, nog verder toenemen.

Artikels KNMI:

Maximale neerslagintensiteit opgetekend tijdens hevige buien te Westerlo:

 • 6 juni 2011:
  • Maximum gemeten intensiteit 139 mm/u
 • 18 augustus 2011:
  • Maximum gemeten intensiteit 153 mm/u
   (Dag pukkelpopdrama)
 • 23 augustus 2011:
  • Maximum gemeten intensiteit 189 mm/u
   (De brandweer van Westerlo kreeg die dag tientallen oproepen binnen van ondergelopen straten en kelders)

Aangezien waterdamp tevens een sterk broeikasgas is, wordt de opwarming van de aarde door de toename van vocht in de atmosfeer bovendien extra versterkt. Klimaatwetenschappers beschouwen waterdamp dan ook als een positief terugkoppelingsmechanisme in het klimaatsysteem.

 
     
 
20 apr 11 Vanaf donderdag 21 april 2011 is er dagelijks een passage van het Internationaal Ruimtestation (ISS) zichtbaar vanuit onze streken, telkens tussen 22.00 u en 23.00 u. Door de grootte van het ISS en met name de grote reflecterende zonnepanelen, is het ruimtestation een gemakkelijk, met het blote oog, te observeren object. De juiste uren van de passages vind je op de site van heavens-above.com.
 
     
 

02 jan 11 Smeltwater regenmeter: Wie op de laatste dagen van 2010 de naarslagtotalen over een etmaal en meer gedetailleerd de naarslaggrafiek goed heeft bekeken zal zich waarschijnlijk hebben afgevraagd waarom er in godsnaam die dagen zoveel neerslag werd gedetecteerd. Wel, het betreft hier sneeuw die is blijven zitten in de trechter van de regenmeter en die pas geregistreerd werd tijdens de dooi.

Sinds begin 2011 is dit probleem van verschoven registratie echter verholpen. De behuizing van de pluviometer is vanaf nu voorzien van een verwarmingsfolie, dewelke in werking wordt gesteld wanneer er neerslag wordt verwacht bij negatieve temperaturen. Deze folie is zo gekozen dat 1 er geen verdamping in de trechter optreedt en 2 de buitentemperatuurmeting niet wordt beïnvloed. De trechter en het detectiemechanisme van de regenmeter blijven echter ijsvrij.

 
     
 

20 okt 10 5de Leerjaar op bezoek! Op 12 oktober 2010 bracht het 5de leerjaar van basisschool Het-Lo, vergezeld van een stralend najaarszonnetje, een bezoek aan het weerstation. Het eerste deel van de namiddag brachten we echter door in het klaslokaal. Daar hebben we o.a. de verschillende meetinstrumenten en hun opstelling besproken. Aan de hand van een prachtige-foto-van-onze-atmosfeer, genomen vanuit het ISS bij zonsondergang, hebben we kort verteld over onze atmosfeer. Onze atmosfeer bestaat, zoals duidelijk op de foto te zien is, uit verschillende lagen. Het weer van alledag speelt zich enkel af in de onderste luchtlaag (oranje-gele laag). Het gewicht van al deze lagen - jawel, lucht heeft een gewicht! - zorgt voor een zekere druk hier op aarde, de luchtdruk. Deze meten we met een barometer. Aan de hand van de luchtdruk kunnen we zelfs voor een stuk bepalen welk weer het zal worden. De temperatuur en luchtvochtigheid meten we in een weerhut. Eigenaardig, maar wanneer we lucht afkoelen stijgt de relatieve luchtvochtigheid. Als we de lucht maar ver genoeg afkoelen worden er op een gegeven moment druppeltjes gevomd. Wolkjes boven in de lucht zijn hier een perfect voorbeeld van. Weten jullie ook nog waarom een5de leerjaar -->vergroot luchtballon stijgt? Lucht, opgewarmd door de zon, ligt aan de basis van het weer op aarde. Zonder zonnetje géén weer! Met de regenmeter meten we hoeveel neerslag er gevallen is over een periode van één dag, daarna wordt de teller weer op nul gezet voor de volgende dag. Oh ja, de wind nog. Die meten we met een windmeter op tien meter hoogte. Wind is niets anders dan lucht die zich verplaatst van een gebied op aarde met meer lucht (hoge luchtdrukgebied - H) naar een gebied op aarde met minder lucht (lage luchtdrukgebied - L). Als afsluiter hebben we kort de naarslagradar nog even aangehaald. Het 5de leerjaar weet nu perfect wanneer het gaat regenen!

Het 5de leerjaar gaat vanaf november trouwens ook meteoroloog Mark De Keyser, die zich dan op de Zuidpool bevindt, volgen! Mark gaat vanop Antarctica een dagboek aanleggen en doorsturen. Elke dag hoort daar ook een vraag bij die de kinderen moeten beantwoorden. De klas die de meeste juiste antwoorden geeft, wint een bezoek van Mark De Keyser en Dixie Dansercoer aan de school!!!

Dagboek van Mark De Keyser vanop de Zuidpool:
Pool in School 2010-2011

 
     
 
15 okt 10 Weerstation terug online! Sinds gisteren worden alle meetwaarden van het weerstation opnieuw online geactualiseerd. Een gecrashte harde schijf lag aan de basis van alle ellende. Tevens zijn een aantal e-mails verloren gegaan tussen de laatste back-up en de crash. Kunnen mensen die sindsdien nog geen antwoord hebben ontvangen op hun vragen mij eventueel opnieuw ? Alvast mijn excuses voor het ongemak!
 
     
 
15 mar 10 Deze week heeft het GISS de afwijking van de mondiale oppervlaktetemperatuur van de winter 2009 - 2010 vrijgegeven, en dit t.o.v. de klimatologische gemiddelden van de periode 1951 - 1980.
 
Anomalie oppervlaktetemperatuur winter 2009-2010
Bron: GISS
 
 

De zonne-energie die de Aarde bereikt, bedraagt gemiddeld ongeveer 239 W/m² (zie: zonneconstante), en varieert licht onder invloed van de atmosferische samenstelling, het planetaire albedo en de zonneactiviteit. De wereldgemiddelde temperatuur varieert met slechts enkele hondersten tot tienden van een graad per jaar. Bijgevolg moeten gebieden op Aarde waar het veel kouder is dan de plaatselijke klimatologische gemiddelden, gecompenseerd worden door gebieden waar het warmer is dan normaal. Dit komt mooi tot uiting in de map van het GISS bovenaan. Terwijl enerzijds Europa (België: KMI) en delen van de V.S gebukt gaan onder een koude winter, en in Siberië extreem koude temperaturen worden gemeten, worden anderzijds in het Arctisch gebied, Groenland, Canada en Alaska net véél hogere temperaturen opgetekend. Dit heeft alles te maken met luchtstromingen gerelateerd aan de positie van hoge- en lagedrukgebieden. In Siberië kreeg men te maken met overheersende noordenwinden, terwijl bijvoorbeeld Groenland overspoeld werd met een relatief warmere zuidenwind. Het is duidelijk dat regionale temperatuurtrends nooit model kunnen staan voor mondiale temperatuurtrends. De planeet is er enkel warmer op geworden...

 
     
 
24 feb 10 Naar aanleiding van de publicatie van Terra Reversa, het spraakmakende boek van de Vlaamse wetenschapper Peter Tom Jones en zijn vrouw, antropologe en politicologe, Vicky De Meyere, werd hier (of zie hoofdmenu) een tekst gepubliceerd die is gebaseerd op dit boek. De tekst is aangevuld met links, illustraties, filmbestandjes en vele citaten uit het boek. De lezer kan zich via de interne links dan ook snel een aantal onderwerpen eigen maken en waar nodig uitwijken via externe links. Het boek is werkelijk grensverleggend en betekent een echte doorbraak voor het denken over milieu- en klimaatbeleid. De auteurs stellen dat het hedendaagse wereldsysteem zich in een diepgaande systemische crisis bevindt en gebukt gaat onder tal van fundamentele tekortkomingen. De opwarming van het klimaat, de financieel-economische crisis en de sociale crisis zijn allemaal uitingen van hetzelfde probleem: Een economisch groeimodel dat weigert rekening te houden met de biofysische draagkracht van de Aarde. We bevinden ons op een historisch kruispunt, business-as-usual is niet langer een optie. Op termijn dienen we te evolueren naar een stationaire economie. Een economie waarin groei géén bepalende factor meer is voor stabiliteit. Waarin we onze materiaal- en energiestromen zo organiseren dat ze binnen de biofysische grenzen van het ecosysteem Aarde blijven en op zo'n manier dat iedereen op deze planeet een waardig bestaan kan leiden. Het innoverende aan het boek is dat er tevens concrete oplossingspaden worden uitgewerkt. De auteurs zijn zéér optimistisch over de enorme uitdaging waar we met zijn allen voor staan. Verandering is mogelijk, en zal ons een nieuw soort rijkdom opleveren. 'Welvaart zonder groei' zoals de Britse professor in duurzame ontwikkeling, Tim Jackson, het noemt.
 
     
 

08 feb 10 Sinds deze nacht worden erg hoge fijn stof concentraties gemeten in de meetstations van de drie gewesten. De uurgemiddelde concentraties situeren zich momenteel rond de 100 µg/m3 in Vlaanderen en Brussel. In Wallonië zijn de concentraties iets lager (75 µg/m3). Deze concentraties zijn ongeveer dubbel zo hoog als voorspeld. Uit analyse van “back-trajectories” (waarmee de herkomst van de naar hier gevoerde lucht kan bepaald worden) blijkt dat er opnieuw aanvoer is van de erg vervuilde lucht vanuit onze buurlanden. Net zoals einde januari wordt deze plotse stijging dus vermoedelijk veroorzaakt door een belangrijke import van luchtverontreiniging vanuit het buitenland die samen met de eigen vervuiling en de ongunstige meteorologische omstandigheden zorgt voor hoge fijnstofconcentraties. Ook in Nederland en de Duitste deelstaat Noord-Rijn-Westfalen worden op dit moment erg hoge concentraties gemeten. Bron: IRCEL

Luchtvervuiling opvolgen: weer-->luchtvervuiling-->fijn stof (PM10)

 
     
 
02 jan 10 Wanneer we de grafiek onder Het wordt warmer bovenaan de pagina bekijken zien we dat er het laatste decennium een minder sterke stijging optreedt van het voortschrijdend gemiddelde van de mondiale temperatuur. Warmt de aarde dan niet meer op? Om deze trend te verklaren zijn er drie belangrijke elementen lees verder...
 
     
 
01 jan 10 Weerstation Westerlo wenst alle bezoekers alvast een gezond en voorspoedig 2010. En dat waren er heel wat in 2009. Zo maar even 97340 bezoekers uit 67 landen, waarvan uiteraard de grote meerderheid uit België, maar ook uit Nederland! Samen werden er 384364 pagina's bekeken. Heel wat! De drukst bezochte pagina's zijn in volgorde: neerslag, weer, index, weer-verwachting-voorspelling-westerlo en weersverwachting. Alvast bedankt! Meer statistieken vind je in de linkerbalk onder Site Trends.
 
     
 
30 dec 09 Daar het debat over de invloed van de zon op ons klimaat ondertussen als beëindigd wordt beschouwd, heeft de pagina zonneactiviteit onder klimaatverandering belangrijke wijzigingen ondergaan. De conclusie vind je onderaan. Indien je de pagina onlangs bezocht, dien je waarschijnlijk in uw browser de pagina te vernieuwen.
 
     
 
16 nov 09 Naar jaarlijkse gewoonte breng ik een namiddagje door met het 5de leerjaar van Basisschool Het Lo om te vertellen over 't weer. Het eerste uur hebben we de verschillende meetinstrumenten besproken van het weerstation: windmeter (anemometer), thermometer, regenmeter (pluviometer), hygrometer en barometer. Ook hebben we proberen uit te leggen wat nu juist luchtvochtigheid is en hoe luchtdruk samenhangt met het gewicht van de lucht. Nadien zijn we te voet naar het weerstation gewandeld. De plaats waar men de meetinstrumenten opstelt is zeer belangrijk om objectieve metingen te bekomen! Via de console hebben we de huidige temperatuur, windsnelheid- en richting, luchtvochtigheid, neerslag en luchtdruk kunnen aflezen. Alle metingen verlopen automatisch en de console is verbonden met een computer die alle gegevens dag en nacht verwerkt en om de tien minuten naar MeteoWesterlo uploadt. Na het bezoek zijn we teruggekeerd naar de klas. Aan de hand van een doorsnede van het onderste gedeelte van onze atmosfeer (troposfeer), foto's en de opgedane kennis in het eerste lesuur hebben we bekeken hoe hoge- en lagedrukgebieden onstaan. Het laatste stukje van de les hebben we zeer kort verteld over satellieten en de buienradar. Het 5de leerjaar 2009 is een slimme klas!!!
 
     
 
5de leerjaar -->vergroot  

5de leerjaar van basisschool Het Lo op bezoek!!!

Klik en vergroot

 
     
08 okt 09 Na een abnormaal zachte nacht ontstonden gisteren, in de warme lucht die werd aangevoerd aan de voorzijde van een lagedrukgebied waar eerder op de week de Tropische Storm Grace werd in opgenomen, in de loop van de dag en avond een aantal zware onweersbuien. Een eerste onweerscluster bereikte Westerlo rond 20.00 u. Rond 23.00 u was er reeds 18 liter/m2 neeslag gevallen. Het onweer ging ook gepaard met een record aantal bliksemontladingen voor oktober. Later op de nacht van 7 op 8 oktober (rond 01.00 u) bereikte een tweede onweerszone, eerder ontstaan boven Frankrijk, Westerlo. Alweer viel er een grote hoeveelheid neerslag: meer dan 15 liter/m2. Resultaat: 33,8 liter/m2 op 24 u. Ook maandag en dinsdag viel er reeds veel regen. De regenmeter gaf over 72 u maar liefst 52.8 liter/m2 aan.
 
     
  12 Sep 09 Vandaag en verder de hele volgende week is ISS 's avonds weer duidelijk zichtbaar aan de hemel. De juiste timing van doorkomst vind je nog steeds onder astronomie in de linker kolom. Meer uileg over de tabellen vind je hier.  
     
 
27 Mei 09 Radarbeelden en meetwaarden te Westerlo van het onweder in de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 mei 2009:
 
 
       
  Radarbeeld onweder 26 mei 2009  
Radarbeeld van 25 mei 2009 om 03.25u
       
  Radarbeeld onweder met bliksem 26 mei 2009  
Radarbeeld met bliksemdetectie van 25 mei 2009 om 03.25u
       
  Trend temperatuur en luchtdruk onweder 26 mei 2009  

Temperatuurdaling met ongeveer 5°C. De luchtdruk steeg met ongeveer 3 hPa in enkele minuten.

       
  Neerslagtrend onweder 26 mei 2009  

Op enkele minuten tijd viel er meer dan 7 mm neerslag. De maximum 'rain rate': Meer dan 89 mm/u.

       
  Windtrend onweder 26 mei 2009  
Windkrimping van NO naar W. Maximum windstoot van bijna 63 km/u
       
 
 
Westerlo bevond zich aan de oostelijke zijde van het onweer. Hoe meer naar het westen, hoe heviger de storm tekeer ging. De hoogste windstoot werd opgetekend in Melle (101 km/u) en de meeste neerslag viel in Gentbrugge (34 mm). In gans België werden tot 30000 bliksemontladingen gedetecteerd. Er werd ook melding gemaakt van enorme hagelbollen (meer dan 5 cm).
 
 
     
   
     
 
     
 

Zaterdag, 28 maart 2009
Earth Hour

De donkerste nacht van 't jaar!
We roepen iedereen op om deel te nemen aan dit wereldwijde evenement.

 
     
 
   
 
     
  Wereldwijd nemen naar schatting een miljard mensen deel!

In Westerlo organiseren op 28 maart, in het teken van duurzaam energiegebruik en lichthinder, de milieudiensten, de Vereniging voor Sterrenkunde Helios, Natuurpunt Dubbelloof, OXOt en Bond Beter Leefmilieu de Nacht van de Duisternis.
 
     
     
 
18 Jan 08 Voor de inwoners van Westerlo is er vandaag een nieuwe pagina toegevoegd: Weersverwachting Westerlo. Deze pagina geeft de weersverwachting te Westerlo voor de volgende dagen, een neerslagdiagram met een forecast van 2 uur, een mini-buienradar en een regionale radar. De weersverwachting wordt gegenereerd door MeteoConsult in samenwerking met HetWeerActueel, en is gebaseerd op de MOS-methode. Daar MeteoWesterlo continu data levert aan HetWeerActueel kan de verwachting in de tijd nog meer verfijnd worden.
 
     
 
27 Dec 08 MeteoWesterlo is uiteindelijk 23ste geworden, op een totaal van 50 voorgeselecteerde sites, in de 'Site van het jaar 2008' verkiezing. Een mooi resultaat! Dank aan iedereen die een stem uitbracht!!!
 
     
 
25 Nov 08 Het 5de leerjaar van Het Lo is vandaag naar ondertussen jaarlijkse gewoonte op bezoek geweest. Vooraf ben ik in de klas eerst wat uitleg gaan geven over o.a. de wind, temperatuur, neerslag, luchtvochtigheid en luchtdruk. Met welk instrument wordt de snelheid van de wind gemeten? Waarom plaatsen we onze thermometer in een weerhut? Waarom stijgt de relatieve luchtvochtigheid wanneer we lucht afkoelen? Heeft lucht een gewicht? Ook de opbouw van onze atmosfeer hebben we besproken, in het bijzonder de troposfeer...hier speelt zich immers het weer van elke dag zich af. Hoe ontstaan hoge - en lagedrukgebieden? En waarom is het meestal zonnig, droog weer onder invloed van hoge luchtdruk en bewolkt, regenachtig weer bij een lage barometerstand?
 
     
 
 

Het 5de leerjaar is een keitoffe klas!

Klik en vergroot.

 
     
     
 
27 Jul 08 Luchtvochtigheid, temperatuur, wind, neerslag en smog (ozon, fijnstof) kunnen allemaal de sportprestaties beïnvloeden. Het VITO en het KNMI presenteren betrouwbare gegevens over de plaatselijke luchtsamenstelling en het weer in Beijing tijdens de Olympische en Paralympische Spelen 2008. Deze link is tevens tijdelijk aangebracht onder weer --> weersverwachting.
 
     
     
 
30 Mei 08 Vandaag, morgen en begin volgende week wordt ons land mogelijk opnieuw geteisterd door een aantal flinke onweders. Via weer --> onweer is het mogelijk deze systemen op de voet te volgen. Via weerwaarschuwingen word je tevens op de hoogte gehouden voor mogelijk "severe" weer. De neerslagradar geeft je tijdens een onweder een indruk van de intensiteit van de neerslag op een bepaalde plaats.
 
     
     
 
18 Feb 08 Vandaag en morgen wordt er een toename verwacht van de luchtverontreiniging omwille van lage windsnelheden en een temperatuursinversie.
 
     
     
 
08 Feb 08 Het Internationaal Ruimtestation (ISS) en Space Shuttle Atlantis (STS-122) zijn op zaterdagavond 9 februari zichtbaar aan de nachtelijke hemel, aangezien de Space Shuttle zal koppelen met ISS zondagmorgen in de vroege ochtend!!! Doorgangstijden Space Shuttle (missie STS-122): Opkomst in het westen om 19.09u. Hoogste punt omstreeks 19.11u en ondergang in het oosten om 19.11u. (Deze tijden kunnen in de loop van de dag nog licht wijzigen) Doorgangstijden ISS: Opkomst in het westen om 19.15u. Hoogste punt omstreeks 19.17u en ondergang in het oosten om 19.18u. (Ground Track Plot Atlantis en Ground Track Plot ISS) Bron: Heavens Above. Beide zijn even helder dan de helderste sterren een de hemel.
 
     
     
 
18 Jan 08 Hoewel we nog midden in de winter zijn, is de lente niet meer zo veraf. Nu al zijn de eerste voorbodes te bespeuren. Onder invloed van de klimaatverandering komt de lente steeds vroeger. Doe jij een bizarre januarivondst, hoorde je al een merel zingen of zag je al een egel of vleermuis? Natuurpunt verzamelt de waarnemingen en stelt ze overzichtelijk voor.

 
  Doe mee op www.natuurpunt.be/natuurkalender  
     
     
 
30 Dec 07 De grafiekjes op de weerpagina bevatten vanaf nu op vraag ook trends die over 3 dagen lopen. Beweeg eenvoudig met de muis over de gebruikelijke 24-uurlijkse trend en de trend schakelt automatisch om naar een trend over 3 dagen.
 
     
     
 
19 Dec 07 Vanaf morgen geldt er een kilometerbeperking op de meeste autosnelwegen van 90 km/u omdat er teveel fijn stof (PM10) in de lucht zit. In dit verband spreekt men ook wel eens over wintersmog. Je kan de evolutie van de concentratie van deze deeltjes bekijken onder weer --> luchtvervuiling --> fijn stof (PM10).
   
   
 
17 Dec 07 Tijdens het bezoek vandaag aan het 6de leerjaar van de basisschool van Oevel heb ik (net zoals een 5-tal weken geleden aan het 5de leerjaar) wat meer uitleg gegeven over de werking van het weerstation, de opbouw van de atmosfeer en het ontstaan van hoge- en lagedrukgebieden. We hebben tevens wat uitleg kunnen geven over een neerslagradar en over satellieten die onder andere foto's van de bewolking op aarde nemen. De leerlingen toonden veel interesse in een andere satelliet die net nu vandaag over ons landje passeerde iets over 17.00 u... Het Internationaal Ruimtestation! Hebben jullie het gezien? Ik wel!
   
 
6de leerjaar groot  

Het 6de leerjaar op bezoek!

Klik op de foto links om te vergroten. Indien je nog een groter formaat wenst mag je mij steeds een e-mail sturen.

   
   
 
11 Dec 07 Tussen 11 Dec en 18 dec is ISS (Internationaal Ruimtestation) in de vooravond weer zichtbaar in onze streken. Meer info vind je hier.
   
   
 
06 Dec 07 Vandaag is het eerste en tweede leerjaar van de Freinetschool "De Steltloper" op bezoek geweest. Het was een regenachtige dag met veel wind. Na een korte rondleiding hebben we ons verhaal, zoals je op de foto ziet, noodgedwongen in de garage verdergezet. Jullie waren een zeer leergierige klas! Nadien heeft juf Hilde mij het verslag doorgestuurd, dat jullie gemaakt hebben zonder hulp van de juf. Knap werk!!!
   
 
Vergroot  

Het eerste en tweede leerjaar van de Freinetschool van Oosterlo op bezoek.

Klik op de foto links om te vergroten.

   
   
 

01 Dec 07 Vanaf vandaag kun je via weer --> weerkaarten de windverwachting bekijken voor de komende dagen. Er is ook een windcalculator voorzien zodat je de eenheden zelf kan omzetten.

   
   
06 Nov 07 Vandaag stond er een bezoekje aan de klas van juf Lien (5de leerjaar) van de basisschool van Oevel (Westerlo) op het programma. Daar heb ik de leerlingen iets verteld over de werking van het weerstation. M.a.w.: Met wat meten we? Hoe meten we? Wat meten we? Waar meten we? We hebben tevens het onderste stukje atmosfeer (troposfeer) summier besproken, want enkel hier speelt het weer zich immers af. We hebben ook een antwoord proberen te geven op de vraag waarom we tijdens perioden met lage luchtdruk meer kans hebben op regenweer en onder invloed van een hogedrukgebied de kans groter is op zonnig en droog weer.
Nadien zijn we het weerstation ter plaatse gaan bekijken (op tien minuutjes wandelafstand). We hebben alle instrumenten nog eens van naderbij bekeken, waarbij vooral de console in de smaak viel van de leerlingen, omdat hier alle meetgegevens van het weerstation in één oogopslag kunnen bekeken worden. De console staat trouwens in verbinding met een computer die alle meetgegevens uploadt naar deze website.
   
 
Vergroot  

Het 5de leerjaar is een supertoffe klas!

Klik op de foto links om te vergroten. Indien je nog een groter formaat wenst mag je mij steeds een e-mail sturen.

   
     
 

28 Okt 07 Het lijkt er steeds meer op dat de klimaatverandering de seizoenen grondig dooreen zal schudden. In het najaar van 2006 en begin 2007 hebben we daar al een paar voorproefjes van gehad. Lentetaferelen van in oktober tot begin januari, regen in plaats van sneeuw... Dat heeft natuurlijk ook een impact op de natuur. Meikevers in oktober, trekkende padden in januari.
De Vlaamse Natuurkalender wil die veranderingen opvolgen. En jij kan daarbij helpen. Op www.natuur-kalender.be kan je ingeven waar en wanneer je de eerste bloeiende forsythia gezien hebt. Of wanneer zag je de eik in volledige herfstkleuren? Dat zijn gemakkelijk herkenbare soorten. Je moet dus geen natuurspecialist zijn om mee te doen. Ook wie maar één soort herkent mag meedoen.
Alle waarnemingen worden dadelijk op een kaart gezet. Op die manier kan je jouw waarnemingen met die van andere Vlamingen vergelijken. Wie jaar na jaar meedoet kan ook nagaan of er een evolutie zit in de eigen waarnemingen.
Daarnaast vind je op de natuurkalender gegevens over het weer (waar Meteo Westerlo actief aan deelneemt) en over de klimaatverandering. En er staan een reeks tips waarmee je zelf jouw eigen CO2-uitstoot kan verminderen. Want iedereen kan helpen om de klimaatverandering tegen te gaan.

 
     
     
 
01 Mei 07 De maand april heeft ons alweer een aantal records opgeleverd. Te Westerlo werd een gemiddelde temperatuur opgetekend van 14,2° C en een gemiddelde maximum temperatuur van maar liefst 21,8° C. Neerslagdagen werden niet geteld waardoor de pluviometer deze maand droog bleef staan. Ook de gemeten zonneschijnduur en gemiddelde windsnelheid bleken zeer uitzonderlijk. Een samenvatting van de maand april gemeten te Westerlo vind je hier en op de site van Natuurpunt. Een samenvatting van alle uitzonderlijke aprilmaanden gemeten te Ukkel vind je hier.
 
     
     
 

23 Mar 07 Onder weer zijn er een tweetal pagina's bijgekomen. Alles over onweer, stormen en bliksemdetectie vind je onder weer --> onweer. Voor Weer & verkeer kan je terecht onder weer --> verkeer. Hier vind je alles over de toestand van het wegdek, actuele verkeerscamera's en een aantal interessante links naar verkeersinformatie en wegenwerken

 
     
     
 
14 Mar 07 Vanaf vandaag geldt een kilometerbeperking op een aantal Belgische autosnelwegen omwille van de hoge concentratie stofdeeltjes in de lucht. De evolutie van de concentratie van stofdeeltjes over 24u kan je volgen vanop MeteoWesterlo onder weer --> luchtvervuiling --> fijn stof.
 
     
     
 

03 Mar 07 Vanavond is er een totale maansverduistering te bewonderen aan de nachtelijke sterrenhemel. Een maansverduistering doet zich voor wanneer de zon, de aarde en de maan op één lijn staan (met de aarde in het midden). Normaal weerkaatst de maan het licht van de zon naar de aarde, maar tijdens een maansverduistering staat de aarde in de weg en ontvangt de maan geen zonlicht: de maan bevindt zich in de schaduw van de aarde. Het zonlicht dat door de aardatmosfeer dringt is rood, wat een rode gloed op de verduisterde maan kan veroorzaken (De kleur is in feite afhankelijk van de hoeveelheid stof in de aardatmosfeer). Meer info vind je op de ESA portaalsite. Een live webcast van de verduistering op het internet vind je hier.

 
     
     
 

01 Mar 07 Na de warmste maand juli en de warmste herfst vorig jaar, is op het einde van de meteorologische winter alweer een record genoteerd. Op het KMI te Ukkel werd een gemiddelde temperatuur opgetekend van 6,6°C. Op het weerstation van MeteoWesterlo werd boven de zandgronden van de Kempen een gemiddelde temperatuur gemeten van 6,4°C.
De gemeten waarden zijn zeer uitzonderlijk, en komen in principe maar eens om de honderd jaar voor. Toch situeren de 5 warmste winters zich in de laatste dertig jaar. De oorzaak zijn vooral de atmosferische winden die gemiddeld meer uit zuidwestelijke richting waaien. Dat een en ander tevens verband houdt met de opwarming van de aarde, wordt steeds duidelijker.
Een klimatologisch overzicht van recordwinters, opgetekend door het KMI vind je hier.
De gemiddelde temperaturen per dag en per maand gemeten door MeteoWesterlo vind je onder weer-->weerstation--> maandgegevens.

 
     
     
 

17 Feb 07 Volgende week zijn er een aantal passages van het Internationaal Ruimtestation (ISS) zichtbaar vanuit onze streken, aangezien ons weer gunstig wordt beïnvloed door een hogedrukgebied. (Dagelijks in de vooravond)
ISS bevindt zich in een baan om de aarde met een snelheid van om en bij de 28000 km/u op een hoogte van 300 à 400 km. De helderheid tijdens de overkomst is vergelijkbaar met een vrij heldere ster.
De baangegevens en data voor Westerlo en omstreken zijn terug te vinden onder astronomie in de linkerbalk of rechtstreeks op volgende URL.

Verklaring tabel:
-Date: datum
-Mag: Magnitude of helderheid (Hoe lager de magnitude hoe groter de helderheid, schaal is logaritmisch)
-Starts: Begin zichtbaarheid
-Max. Altitude: Maximum hoogte
-Ends: Einde zichtbaarheid

-Time: Dit is de Centraal Europese Tijd
-Alt: Altitude of hoogte: 0°= horizon  90°= recht omhoog
-Az: Azimuth of windrichting

 
     
     
 
19 Dec 06   Vanaf vandaag zijn er een aantal interessante BBC reportages beschikbaar in verband met klimaatverandering die je kan bekijken vanop MeteoWesterlo.
De eerste reportage gaat over het effect van aërosolen op ons klimaat, in het jargon: Global Dimming.
Een tweede reportage handelt over de huidige reeds zichtbare effecten van het broeikaseffect, wat er moet gedaan worden om de opwarming een halt toe te roepen en wat ons te wachten staat wanneer de CO2-emissies een 'tipping point' bereiken: Are we changing our climate?.

Het laatste nieuws in verband met het broeikaseffect vind je hier.
 
     
     
 
20 Nov 06   Vanaf vandaag zijn alle meetgegevens, sinds de start van de metingen op 06 mei 2006, per maand op te vragen onder weer --> weerstation --> maandgegevens.
 
     
     
 

22 Jun 06  First light!!!
Vanaf vandaag is de website van Meteo Westerlo volledig operationeel en worden alle gegevens met een interval van 10 minuten online gezet.

 
     
 
Waarnemingen op
23/07/24
Temperatuur: Trend
20.8 °C  om  0:00 u
18.0 °C  om  5:52 u
Gevoelstemperatuur:
17.8 °C  om  5:52 u
Hitte index
21.1 °C  om  0:00 u
Wind: Trend
25.7 km/hr  om  8:12 u
S
 om  9:23 u
Luchtdruk:
1018.6 hPa  om  0:18 u
1016.5
hPa  om  8:48 u
3-uurlijkseTrend:
  Steady
buienradar
Neerslag:
3.2 mm
Luchtvochtigheid:
94 %  om  8:35 u
74 %  om  0:00 u
Dauwpunt:
17.8 °C  om  8:35 u
14.4 °C  om  4:39 u
 
 
Weersverwachting
     
  weer  
     
 

Waarschuwingen
     
   
     
     
   
     
Klimaatnieuws
     
   
     
 
 
Meteo Westerlo is lid van
Vereniging voor weerkunde

de Vereniging voor Weerkunde