Mogelijke oorzaken / antropogene factoren

 
   
 

landgebruik

 
 
Ook het mondiale landgebruik werkt opwarming in de hand. Overal ter wereld moeten immers bossen wijken voor de opmars van de mens. De grootschalige ontginning van de tropische wouden of oerbossen is in deze context wel erg zorgwekkend:
 
 
     
   
     
 
 
Bomen kunnen via fotosynthese zonlicht, water en koolstofdioxide omzetten in zuurstof en suikers:
 
     
 
CO2 + H2O + Energie (zonlicht) ---> CH2O (koolhydraat) + O2
 
     
 
Deze suikers dienen als bouwstenen voor alle koolstofverbindingen die nodig zijn voor de aanmaak van nieuwe weefsels. In de loop van vaak honderden jaren wordt door een boom een enorme hoeveelheid uit de lucht afkomstige koolstof opgeslagen in zijn stam, takken en wortels. De opslag van een volledig woud is gigantisch. Een grote beboste oppervlakte werkt daardoor als een enorme val voor de atmosferische koolstof. Men spreekt van een CO2-put of CO2-sink. Alle tropische wouden van de planeet samen slaan een hoeveelheid CO2 op die tot twee maal groter is dan de totale hoeveelheid CO2 die aanwezig is in de atmosfeer!
 
     
   
     
 
Ontbossing zorg er dus enerzijds voor dat er minder atmosferisch CO2 kan worden opgenomen. Anderzijds ontstaat door de verbranding van de omgehakte bomen een enorme emissie van CO2. Uit schattingen van het IPCC blijkt dat de mens tussen 1980 en 1989 elk jaar 7,1 miljard ton koolstof in de atmosfeer bracht. Hiervan is 1,6 miljard ton of 22% afkomstig van ontbossing in de tropen. De ontbossing draagt dus in sterke mate bij tot de versterking van het broeikaseffect en de opwarming van de planeet.
 
     
   
     
 
Ecosia is een eco-vriendelijke zoekmachine. Het werkt net zoals elke andere zoekmachine, maar het grote verschil is dat Ecosia minimaal 80% van de inkomsten doneert aan een project van het WNF om het regenwoud te beschermen.

Ecosia gebruikers kunnen geheel kosteloos 2m² regenwoud redden met elke zoekopdracht!
 
 
Top