Mogelijke terugkoppelingsmechanismen

 
   
 

Wat zijn terugkoppelingsmechanismen?

 
  Als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen door de mens verandert de stralingsforcering van het klimaat (m.a.w.: De atmosferische tegenstraling neemt toe). Het klimaat reageert in eerste instantie met een hogere temperatuur aan het oppervlak. Deze temperatuurstijging beïnvloedt dan weer andere processen die dan weer effect hebben op de stralingsforcering. Als een initiële temperatuurverandering door zo' n proces wordt versterkt, spreken we van een positieve terugkoppeling, wordt de verandering tegengegaan dan heet dat een negatieve terugkoppeling.  
     
 
 
     
 

Albedoterugkoppeling

 
  Deze terugkoppeling is gerelateerd aan de hoge albedo (fractie van het invallende zonlicht dat naar de ruimte wordt gereflecteerd) van sneeuw en ijs. Sneeuw en ijs reflecteren meer kortgolvige straling dan andere oppervlakken. De albedo is dus afhankelijk van de temperatuur en kan als volgt worden samengevat:  
     
 
hogere oppervlaktetemperatuur
=>
minder sneeuw en ijs
=>
lagere planetaire albedo
=>
meer absorptie van kortgolvige straling
=>
hogere effectieve stalingstemperatuur
=>
hogere oppervlaktetemperatuur
     
   
  Bron: NASA  
 
     
  De hogere temperatuur nabij het oppervlak wordt versterkt door deze terugkoppeling. De albedoterugkoppeling is m.a.w. een positieve terugkoppeling. Een temperatuurdaling nabij het oppervlak wordt volgens een analoge redenering ook versterkt: lagere oppervlaktetemperatuur => meer sneeuw en ijs => enz..
Een goed voorbeeld is de Kleine IJstijd:
 
 
     
   
     
 
 
Een tijdelijk minder actieve zon en de positieve terugkoppeling van meer sneeuw en ijs veroorzaakte een wereldwijde temperatuurdaling van 0.6° C.
 
     

Waterdampterugkoppeling

 
  De hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer is sterk afhankelijk van de temperatuur. Koudere luchtmassa's kunnen minder waterdamp bevatten omdat er eerder condensatie optreedt. De hogere temperaturen aan het oppervlak zullen leiden tot meer verdamping van water. Meer waterdamp in de atmosfeer leidt niet automatisch tot de vorming van meer wolken. Als de relatieve vochtigheid niet of nauwelijks verandert bij een hogere temperatuur, dan ontstaat een waterdampterugkoppeling:  
     
 
hogere oppervlaktetemperatuur
=>
meer verdamping
=>
meer waterdamp in de atmosfeer
=>
sterkere absorptie van langgolvige straling
=>
sterker broeikaseffect
=>
hogere effectieve stralingstemperatuur
=>
hogere oppervlaktetemperatuur
     
   
     
 
     
 
De waterdampterugkoppeling is dus een positieve terugkoppeling.
 
     
 

wolkenterugkoppeling

 
  Wolken dragen in belangrijke mate bij aan de stralingsforcering van het klimaat. Enerzijds verhogen zij de atmosferische tegenstraling. (Dit is duidelijk merkbaar in de winter: een bewolkte nachtelijke hemel zorgt ervoor dat de planetaire grenslaag minder sterk afkoelt. Tijdens een wolkenloze nachtelijke hemel daarentegen kan de, door de aarde afgegeven, langgolvige straling ongestoord verdwijnen in de ruimte, met een sterke temperatuursdaling aan de grond tot gevolg.) Anderzijds leveren wolken, omwille van de zeer effectieve reflectie, een niet te onderschatten bijdrage aan de planetaire albedo.  
 
     
   
     
 
  In het huidige klimaat wordt aangenomen dat wolken netto een afkoelend effect hebben op het klimaat. Welk effect wolken sorteren in een warmer klimaat is vooralsnog onbekend.  
     
   
     
   
 
Top